M

Privatlivspolitik

Oplysning om behandling af dine personoplysningerne i forbindelse med din booking og ved tilmelding af markedsføring.

Restaurant Nero (Herefter Virksomheden), som du booker hos, er dataansvarlig for indsamlingen, anvendelsen og opbevaringen af dine personoplysninger, der finder sted i forbindelse med bookingen. Du finder Virksomhedens identitet- og kontaktoplysninger på Virksomhedens her på egen hjemmeside eller i den bekræftelsesmail, som du modtager efter bookingen er gennemført.

Hvilke personoplysninger og formålet med behandlingen
Når du gennemfører bookingen, behandler Virksomheden følgende personoplysninger om dig:
Navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Formålet med behandlingen er at administrere din booking. Virksomheden kan også behandle din e-mailadresse med det formål at sende dig en tilfredshedsundersøgelse efter dit besøg hos dem.

I tilfældet af, at du har afgivet samtykke til at modtage direkte markedsføring fra Virksomheden, behandles din e-mailadresse ligeledes til formålet at udsende relevante nyhedsbreve til den angivne e- mailadresse eller via platforme betegnet, Sociale Medier, herunder til brug for segmentering.

Oplysningerne til brug for ovenstående behandlinger er indsamlet direkte fra dig.

Retsgrundlaget
Retsgrundlaget i forbindelse med administrationen af din booking er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning). Den legitime interesse, der forfølges af Virksomheden, er at behandle dine personoplysninger til formålet at administrere din booking.

Retsgrundlaget for behandlingen i forbindelse med direkte markedsføring er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Virksomhedens legitime interesse er at udsende relevant og målrettet markedsføring til dig.

Opbevaringsperioden
Personoplysningerne der behandles i forbindelse med administrationen af din booking opbevares i en periode efter dit besøg hos Virksomheden med det formål at sikre korrekt håndtering i forbindelse med mulige efterfølgende klagesager.

Personoplysningerne til brug for dit markedsføringssamtykke, opbevares så længe markedsføringssamtykket fortsat er gældende og indtil 2 år efter, at du har trukket sit samtykke til at modtage markedsføringen tilbage.

Databehandler, tredjelandsoverførsler og videregivelse
easyTableBooking Danmark ApS leverer det software Virksomheden anvender til at administrere bookingen.

Virksomheden har indgået en skriftlig databehandleraftaler med easyTableBooking Danmark ApS.

easyTableBooking Danmarks ApS’s database og servere er sikkert placeret i Danmark, og der forekommer ingen videregivelse af dine personoplysninger eller tredjelandsoverførsler ved databehandlingen.

easyTableBooking Danmark ApS anvender ikke dine personoplysninger til egne selvstændige formål.

Bording Danmark A/S bistår med vores markedsføring og behandler i den anledning personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

Virksomheden har indgået en skriftlig databehandleraftale med Bording Danmark A/S.

Har du afgivet samtykke til at modtage direkte markedsføring fra Virksomheden, kan Virksomheden i visse tilfælde overføre personoplysninger til en databehandler, der er etableret uden for EU/EØS til dette specifikke formål.

Overførslen vil ske på baggrund af overførselsgrundlaget ved EU Kommissionens standardkontrakter, som er publiceret af Kommissionen og vil ske i overensstemmelse med EU Databeskyttelsesforordningens art. 49.1, b-e.

Du har mulighed for at få en kopi af overførselsgrundlaget ved at kontakte Virksomheden.

Dine rettigheder
Databeskyttelseslovgivningen giver dig en række rettigheder i forhold til de personoplysninger Virksomheden behandler om dig.

Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger, gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, ret til berigtigelse af dine personoplysninger og ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Disse rettigheder er med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du har endvidere ret til at få slettet personoplysninger, som Virksomheden har registreret om dig, men Virksomheden kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at besvare en henvendelse fra dig eller hvis du har en fremtidig booking, der fortsat skal administreres.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at Virksomheden giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at Virksomheden transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte Virksomheden eller easyTableBooking Danmark ApS.

Hvis du er uenig i den måde, som Virksomheden behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som Virksomheden behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte Virksomheden.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Virksomheden behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.